Το νησί

Τουρισμός

Νέα

Χρήσιμα

Αλλες σελίδες

Επικοινωνία

Χάρτης του website

< ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ >

< Διατροφή >

< Διαμονή >

< Διασκέδαση >

< Αξιοθέατα >

< Παραλιες >

Περιπατητικός τουρισμός

 

 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αφθονούν στο νησί της Ανδρου τα μονοπάτια γύρω και μέσα από τα χωριά και τους οικισμούς και βέβαια στην ύπαιθρο και στα κτήματα. Σήμερα πλήθος μονοπατιών παραμένουν σε χρήση, μιάς και η διαμόρφωση του εδάφους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπει τη δημιουργία αμαξιτών δρόμων.

Από τα μονοπάτια της παλιότερης εποχής που χρησιμοποιούσαν οι Ανδριώτες στην επικοινωνία τους μεταξύ των χωριών και των λιμανιών της Ανδρου, του Γαυρίου, του Μπατσίου και του Κορθίου, σήμερα έχουν συντηρηθεί και αποκατασταθεί τα σημαντικότερα και έχουν σημανθεί ώστε να είναι ευχερής η πεζοπορία σ' αυτά.

Μερικές προτάσεις πεζοπορίας:

< Διαδρομή Νο 1: Μεσαριά-Μονή Παναχράντου >

< Διαδρομή Νο 2: Μπατσί-Αρνη-Βουρκωτή-Αποίκια-Χώρα >

< Διαδρομή Νο 3: Χώρα-Συνετί-Κοχύλου-Κόρθι >

< Διαδρομή Νο 9: Απροβάτου-Πιτροφός-Στραπουριές >

Επιστροφή